کنکور تجربی را باید جدی گرفت، هیچ دانش آموزی نمیتواند ادعا کند که بدون برنامه و تلاش و پشتکار زیاد کنکور قبول شده است. اگر به دنبال رتبه خوب کنکور هستید باید از همان ابتدا همه ، موارد را جدی بگیرید و درس بخوانید