علی خسروی روانشناس بالینی  و مشاور برتر کنکور

علی خسروی روانشناس بالینی و مشاور برتر کنکور

علی خسروی روانشناس بالینی و مشاور برتر کنکور با چندین سال فعالیت آموزشی و مشاوره ای مفتخر هستیم تا بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم

علی خسروی

علی خسروی

مدیرعامل

علی خسروی مدیر عامل دپارتمان روان شناختی نوین سبک (09120083869)

سجاد صفی پور

سجاد صفی پور

معاون نوین سبک

سجاد صفی پور معاون دپارتمان روانشناختی نوین سبک (09120083859)

 فاطمه دهقانی

فاطمه دهقانی

روابط عمومي

فاطمه دهقانی مدیر روابط عمومی دپارتمان روانشناختی نوین سبک