علی خسروی روانشناس، مشاور برتر کنکور  و مربی رشد توامندی های فردی

علی خسروی روانشناس، مشاور برتر کنکور و مربی رشد توامندی های فردی

علی خسروی روانشناس، مشاور برتر کنکور و مربی رشد توامندی های فردی با چندین سال فعالیت آموزشی و مشاوره ای مفتخر هستیم تا بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم

علی خسروی

علی خسروی

مدیرعامل

علی خسروی مدیر عامل دپارتمان روان شناختی نوین سبک (09120083869)